Home » Hyrje në të drejtën penale islame by Jusuf Zimeri
Hyrje në të drejtën penale islame Jusuf Zimeri

Hyrje në të drejtën penale islame

Jusuf Zimeri

Published 2012
ISBN : 9786086547509
Hardcover
357 pages
Enter the sum

 About the Book 

“Hyrje në të drejtën penale Islame” nga autori prof. Jusuf Zimeri. Nëse bëjmë një vështrim më preciz të këtij punimi, shohim se autori përmes kësaj vepre në mënyrë explicite konkretizon, aktualizon dhe gjithashtu afirmon dimensionin kosmopolit tëMore“Hyrje në të drejtën penale Islame” nga autori prof. Jusuf Zimeri. Nëse bëjmë një vështrim më preciz të këtij punimi, shohim se autori përmes kësaj vepre në mënyrë explicite konkretizon, aktualizon dhe gjithashtu afirmon dimensionin kosmopolit të shpalljes (Vahjit) së fjalëve të All-llahut xh. sh. Në rastin konkret përmes këtij punimi autori promovon parime të përgjithshme të kodit penal të së drejtës islame, për drejtësinë islame dhe dimensione pragmatike të jurisprudencës islame që aq pak është i njohur në trevat tona për mos të thënë aspak, a aq i nevojshëm si burim i së drejtës. ...